Relácia: Gala

Účinkujú: Enriko a Zuzka, Partia od Žiliny, Heligonica, Marta Križanová, Hergottovci, Pavol Laták, Bystrická Kasňa, Daniela Magalová, Petr Šiška, Lenka a Evka Bacmaňákové, Duet, Karin Majtánová Heligonkári Feješovci, Milan Iván, Silvia a Peter Klimentovci, Benefit

1. Otvárame kasíno (Veľké Rovné 2023)
2. Enriko a Zuzka: Len sa smej
3. Enriko a Zuzka: Všetko čo chcem (DJ Besiky)
4. Enriko a Zuzka: Spoločný prídel
5. Partia od Žiliny: Zeme hlas
6. Partia od Žiliny: Mesiačik vychodí
7. Partia od Žiliny: Nebudem tu, idem ďalej
8. Heligonica: Kolo nás je cestička
9. Heligonica: A tam hore na Skalnatom
10. Heligonica: Jahody

11. Marta Križanová: Bonjour Paris
12. Marta Križanová a Milan Iván: Dobrí priatelia
13. Marta Križanová: Tancuj so mnou
14. Hergottovci: Slovenská rodná dedina
15. Hergottovci: Vydávali cigánku
16. Hergottovci: Anka, Anka
17. Pavol Laták: Moja jediná
18. Pavol Laták: Anča, Anča rapavá
19. Pavol Laták: Rodný kraj
20. Bystrická Kasňa: Mala som frajera

21. Bystrická Kasňa: Jedna je cestička
22. Bystrická Kasňa: Žalo dievča, žalo trávu
23. Daniela Magalová: Keď bola v móde polka
24. Daniela Magalová: Sprav mi jar
25. Daniela Magalová: Taká, taká som
26. Petr Šiška: Pojďme dělat vlny
27. Petr Šiška: B.O.M.B.A.
28. Petr Šiška: Dej mi pusu
29. Lenka a Evka Bacmaňákové: Fiala, fiala / Rozkvitali trnky…
30. Lenka a Evka Bacmaňákové: Krčmárečka (Nebudem tu)

31. Lenka a Evka Bacmaňákové: Lístoček z javora
32. Duet: Odkrývať poďme tajomstvá
33. Duet: Strom našej prvej lásky
34. Duet: Červený kacheľ, biela pec (mix)
35. Karin Majtánová: Poď zdieľať tajomstvá
36. Karin Majtánová: Keď si sám
37. Karin Majtánová: Ostrov slnka
38. Heligonkári Feješovci: V Kotešovej kraj dediny
39. Heligonkári Feješovci: V mojej milej dvore
40. Heligonkári Feješovci: Darmo sa na mňa, mamička moja

41. Milan Iván: Slnko je úsmev zázrakov
42. Milan Iván a Hana Maximová: Najlepší liek
43. Milan Iván a Hana Maximová: Spievam ti, láska
44. Peter Kliment: Galejník
45. Silvia a Peter Klimentovci: Bozkávaj ma celú
46. Silvia a Peter Klimentovci: Nech vládne super nálada
47. Zatvárame kasíno (Veľké Rovné 2023)