Relácia: Gala

Akropola, Franta Uher, Amadeo, PiňaKoláda, Kysucký Prameň, Marcel Zmožek, Kandráčovci, Helena Vrtichová, Progres, Silvia a Peter Klimentovci, Ščamba, Mára, Milan Iván, Kortina

1. Benefit: Otvárame kasíno
2. Akropola: Pre vzácne chvíle
3. Akropola: Nádherné sú pláže
4. Akropola: Sen krásny býval
5. Franta Uher: Za Lanžhotem v poli
6. Franta Uher: Až se ti bude zdáti
7. Franta Uher: Muzikant smutné má žití
8. Amadeo: Zatiaľ dobre kým som slobodná
9. Amadeo: V mojej milej dvore
10. Amadeo: Casanova

11. PiňaKoláda: Žít podle nálady
12. PiňaKoláda: Tak se vrať
13. PiňaKoláda: Polka
14. Kysucký Prameň: Napiže sa, dievčina
15. Kysucký Prameň: Slniečko už zapadá
16. Kysucký Prameň: V jednej zahradôčke
17. Marcel Zmožek: Panenka z kouta
18. Marcel Zmožek a Mára: Andeli můj
19. Marcel Zmožek a Mára: A tak život jde dál
20. Kandráčovci: Lisočka / Ej, podúvaj ty, vetríku

21. Kandráčovci: Odpusc mi, Bože
22. Kandráčovci: Včielka
23. Kandráčovci: Dva duby
24. Helena Vrtichová: Hej páni
25. Helena Vrtichová: Pútnik
26. Helena Vrtichová: Bílý stůl
27. Progres: Ja už viem, viem
28. Progres: Pre teba, Jarmila
29. Progres: Na vlnách Jadranu
30. Progres: Chorvátski rybári

31. Silvia Klimentová: Z neba dar
32. Silvia a Peter Klimentovci: Italiano, Italiano
33. Peter Klimento: Galejník
34. Ščamba: Bachledova dolina
35. Ščamba: Záchranár
36. Ščamba: Lavočka
37. Mára: Můj táta
38. Mára a Marcel Zmožek: Vánoční zvon
39. Mára a Marcel Zmožek: Diridon
40. Milan Iván: Vodopád

41. Milan Iván: Si ako víla s krídlami
42. Milan Iván: Dávaš mi krídla
43. Kortina: Bavme sa všetci až do rána
44. Kortina: Svadobná pieseň
45. Kortina: Slovenské dievčatá
46. Kortina: Načo pôjdem domov
47. Benefit: Zatvárame kasíno