Relácia: Boli sme pri tom

Akropola, Franta Uher, Amadeo, PiňaKoláda, Marcel Zmožek, Kandráčovci, Helena Vrtichová, Progres, Ščamba, Milan Iván, Franta Marek, Mára, Kortina, Peter Kliment, Ľudovít Kašuba, doprovodná skupina Benefit a moderátorka Alena Novotná

1. Úvod
2. Akropola
3. Akropola: Noc tancuje v nás
4. Franta Uher
5. Franta Uher: Za Lanžhotem v poli*
6. Amadeo
7. Amadeo: Mamičkin valčík
8. PiňaKoláda
9. PiňaKoláda: My jsme ty holky
10. Marcel Zmožek

*Proč sme na tem světe (nie je v archíve)

11. Marcel Zmožek a Mára: Anděli můj
12. Kandráčovci
13. Kandráčovci: Vyletela holubička
14. Helena Vrtichová
15. Helena Vrtichová: Bílý stůl
16. Progres
17. Progres: Santa Maria*
18. Ščamba
19. Ščamba: Na mne nikto nemá
20. Milan Iván

*Prišli sme za vami (nie je v archíve)

21. Milan Iván: Dávaš mi krídla
22. Franta Marek
23. Milan Iván: Vodopád
24. Mára
25. Mára: Můj táta
26. Kortina
27. Kortina: Vyznanie mame
28. Peter Kliment
29. Silvia Klimentová: Benátky
30. Ľudovít Kašuba

31. Ľudovít Kašuba: Láska sa valí k nám
32. Záver