Relácia: Gala

Účinkujú: Enriko a Zuzka, Vega, Igor Moško, Promis, Bystrická Kasňa, Yren, Duo Muzika, Duet, Daniela Magálová, Baroni, Štefan Repka, Stano Vitáloš, Heligonkári Feješovci, Duo Mirka a Ondrej, Milan Iván, Hergottovci, Marek Bednár, Ščamba, Klimentovci, La Gioia, Peter Stašák, Sisa Sklovska

1. Benefit: Otvárame kasíno (Heľpa 2023)
2. Daniela Magálová: To tá Heľpa
3. Enriko a Zuzka (Heľpa 2023)
4. Enriko a Zuzka: S bielou hmlou
5. Enriko a Zuzka: Si moja vášeň
6. Enriko a Zuzka: Spoločný prídeľ
7. Vega (Heľpa 2023)
8. Vega: Vega hrá a spieva
9. Vega: Ľúb ma, láska
10. Vega: Paste sa ovečky
11. Igor Moško (Heľpa 2023)
12. Igor Moško: V komorách srdca
13. Igor Moško: Jedine ty
14. Igor Moško: To je náš raj
15. Promis (Heľpa 2023)

16. Promis: Ľudová zmes
17. Promis: Bola tak krásna
18. Promis: Nechceš byť spútaný
19. Yren (Heľpa 2023)
20. Yren: Ruku mi dej
21. Yren: Čo sa to šupoce
22. Yren: Líbej mě hned
23. Duet (Heľpa 2023)
24. Duet: Čo si, chlapče môj / Padá rosička
25. Duet: Odkrývať poďme tajomstvá
26. Duet: Nádych lásky
27. Bystrická Kasňa (Heľpa 2023)
28. Bystrická Kasňa: Mala som frajera
29. Bystrická Kasňa: Na horách, na dolách
30. Bystrická Kasňa: Za dedinou hájiček

31. Duo Muzika (Heľpa 2023)
32. Duo Muzika: Mamko moja, ja sa vydávať mám
33. Duo Muzika: Tancuj a spievaj
34. Duo Muzika: Takého Janíčka
35. Daniela Magálová (Heľpa 2023)
36. Daniela Magálová: Koho rada vidím
37. Daniela Magálová: Tajila, tajila
38. Daniela Magálová: Už sme prišli do rečí
39. Baroni (Heľpa 2023)
40. Baroni: Plavovláska
41. Baroni: Stačí bez rečí
42. Baroni: Tancujem s tebou rád
43. Štefan Repka (Heľpa 2023)
44. Štefan Repka: Lístie padalo / Prší dážď
45. Štefan Repka: Gazda

46. Štefan Repka: Dedinôčka
47. Stano Vitáloš (Heľpa 2023)
48. Stano Vitáloš: Alkohol
49. Stano Vitáloš: Kristína
50. Stano Vitáloš: Almázia
51. Ivanka a Peter Kliment ml. (Heľpa 2023)
52. Ivanka a Peter Kliment ml.: Páslo dievča pávy
53. Ivanka a Peter Kliment ml.: Slovanská krv
54. Ivanka a Peter Kliment ml.: Viac než slová
55. Heligonkári Feješovci (Heľpa 2023)
56. Heligonkári Feješovci: Mám ja kone vrané
57. Heligonkári Feješovci: Do rána je malá chvíľa
58. Heligonkári Feješovci: Tancujú mládenci
59. Duo Mirka a Ondrej (Heľpa 2023)
60. Duo Mirka a Ondrej: Len bez ženy

61. Duo Mirka a Ondrej: Počúvaj lásku
62. Duo Mirka a Ondrej: Šepkám moriam
63. Milan Iván (Heľpa 2023)
64. Milan Iván: Slnko je úsmev zázrakov
65. Milan Iván: Najlepší liek
66. Milan Iván: Hudba liek je najlepší
67. Hergottovci (Heľpa 2023)
68. Hergottovci: Neber si synečku
69. Hergottovci: Ej, horička zelená
70. Hergottovci: Vydávali cigánku
71. Marek Bednár (Heľpa 2023)
72. Marek Bednár: Na vek sa vôbec nedívaj
73. Marek Bednár: Taká, taká, onaká
74. Marek Bednár: Mix červených ruží
75. Ščamba (Heľpa 2023)

76. Ščamba: Zuzana
77. Ščamba: Dám ci šerco svojo
78. Ščamba: Dedina
79. Peter Kliment (Heľpa 2023)
80. Peter Kliment: Galejník
81. Peter Kliment: Monika
82. Peter Stašák a Peter Kliment: Tu non llores mi querida
83. Noro Mészároš: Slovenské dievčatá
84. La Gioia (Heľpa 2023)
85. La Gioia: Nebbia Che Sa
86. La Gioia: Duša
87. La Gioia: Ti Amo Cosi
88. Peter Stašák (Heľpa 2023)
89. Peter Stašák: Nikto nemá dva životy
90. Peter Stašák a Peter Košč: Čas plynie

91. Peter Stašák: Žijem, žijem
92. Sisa Sklovska (Heľpa 2023)
93. Sisa Sklovska: Carmen
94. Sisa Sklovska: Krídla (Vtedy na západe)
95. Sisa Sklovska: Nočné ruže
96. Sisa Sklovska: Gloria Gaynor Medley
97. Sisa Sklovska: Oh Happy Day
98. Zatvárame kasíno (Heľpa 2023)