Relácia: Extra

Duet, ako hosť hudobno-zábavnej relácie z televízneho štúdia „Pesničiek z kasína“, moderuje Alena Novotná

1. Úvodná zvučka EXTRA – Privítanie hosťa
2. Duet: Pre naše mamy
3. Rozhovor s hosťom
4. Duet: Ideme, ideme
5. Téma z karty
6. Duet: Otec a ja
7. Téma z karty
8. Duet: Čierne oči, choďte spať
9. Otázka z rulety
10. Duet: Tá rovňanská lúka

11. Otázka z rulety
12. Duet: Na vrchu Inovci
13. Rozlúčka s hosťom
14. Duet: Vďaka vám, rodičia
15. Záverečná zvučka EXTRA