Relácia: Extra

Helena Vrtichová, ako hosť hudobno-zábavnej relácie z televízneho štúdia „Pesničiek z kasína“, moderuje Alena Novotná

1. Úvodná zvučka EXTRA – Privítanie hosťa
2. Helena Vrtichová: Už hlavu nestratím
3. Rozhovor s hosťom
4. Helena Vrtichová: Chladná cesta
5. Rozhovor s hosťom
6. Helena Vrtichová: Skúpy týždeň
7. Otázka z rulety
8. Helena Vrtichová: Angelika
9. Téma z karty
10. Helena Vrtichová: Tóno

11. Rozlúčka s hosťom
12. Helena Vrtichová: Pena
13. Záverečná zvučka EXTRA